Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

06 Απρίλιος 2017

Θεοδώρα Τζάκρη: Δυνατότητα εξαγοράς από καλλιεργητές δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν για αγροτική χρήση στο ¼ της αντικειμενικής αξίας και σε 100 δόσεις των 30 ευρώ κατ’ ελάχιστον

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» επεσήμανε ότι «η ανάγκη κατάρτισης και θεώρησης των δασικών χαρτών αποτελεί κατά βάση εθνική επιταγή, καθώς και Ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η πρόδηλη ανάγκη σύνταξης του δασικού κτηματολογίου και κατ’ επέκταση του δασολογίου αποτελεί εκκρεμή νομοθετική επιταγή από το 1976 την οποία ουδείς μέχρι πρότινος δεν τόλμησε να υλοποιήσει από πολιτική ατολμία και υπό το φόβο αντιμετώπισης προβλημάτων γνωστών εις πάσης που λιμνάζουν για δεκαετίες και ταλανίζουν τους πολίτες».

Όπως ανέφερε η βουλευτής «οι δασικοί χάρτες θα αποτελέσουν την ασπίδα του δημοσίου έναντι φαινομένων ασυδοσίας και παρανομίας, αλλά και εργαλείο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας. Επικρατεί μια λανθασμένη άποψη ότι απώτερος σκοπός της σύνταξης αυτών είναι η αμφισβήτηση της περιουσίας των πολιτών. Τουναντίον θα έλεγα. Στόχος είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας, η επίλυση χρόνιων προβλημάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου ανέκυψαν έπειτα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και θεωρούνται επιβεβλημένες για την επίλυση των προβλημάτων που ήρθαν στο προσκήνιο ώστε να προχωρήσει απρόσκοπα η διαδικασία κύρωσης των υπό ανάρτηση δασικών χαρτών.

Με το προς συζήτηση νομοσχέδιο τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας με κριτήριο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και του πολίτη.

Προς την προαναφερόμενη κατεύθυνση εισάγονται τροποποιήσεις και προσθήκες της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις δασικές εκτάσεις οι οποίες εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Προβλέπεται τίμημα εξαγοράς από τους καλλιεργητές αυτών στο ¼ της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας όπου δεν έχει καθοριστεί η αντικειμενική. Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς σε 100 κατ’ ανώτατο όριο δόσεις και η έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης σε περίπτωση που δεν επιθυμούν εξαγορά. Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αυτών να υποβάλλουν Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση κατά το διάστημα από 11-6-1975 έως 7-3-2007 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Οι κάτοχοι-καλλιεργητές υποχρεούνται στην καταβολή, εκτός του προβλεπόμενου (άρθρο 45, παρ. 8 του ν.998/1979) χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμικής δαπάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί η δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με Κ.Υ.Α. και καταβάλλεται σε δόσεις. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης τις έκτασης.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορηγείται έγκριση επέμβασης αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια.

Οι διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών και την κύρωση αυτών δεν εφαρμόζονται σε εκτάσεις που αποτελούσαν δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά το παρελθόν και κατά το παρόν καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Κατ’ εξαίρεση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας για τις ανωτέρω εκτάσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, αντί τις απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης συντάσσεται σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική υπηρεσία.

Τυχόν μεταβολή του σκοπού τις επέμβασης (γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια) συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης επέμβασης με επιβολή ποινικών κυρώσεων και χρηματική ποινή.

Με την ανωτέρω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα οι πολίτες κάτοχοι γεωτεμαχίων, τα οποία κατά το 1945 με βάση τις αεροφωτογραφίες ήταν δασικά, να τακτοποιήσουν τις γεωργικές καλλιέργειες που επιδοτούνται από τον ΟΣΔΕ, ακόμα και πριν την κύρωση των δασικών χαρτών».

Στην συνέχεια της ομιλίας της η κ. Τζάκρη αναφέρθηκε στις περιπτώσεις οικιστικής πύκνωσης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών, οι περιοχές οικιστικής πύκνωσης (άρθρο 23, παρ. 4 του ν. 3889/2010) εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Ο.Τ.Α.

Για τον καθορισμό των κριτηρίων των οικισμών που θα υπαχθούν σε αυτή την τρίτη κατηγορία, εκδόθηκε η Υ.Α. 34844/11.7.2016 (ΑΑΠ 145) «Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 ν. 3889/2010, όπως ισχύει». Συνοπτικά προβλέπει ότι νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οικισμοί με ελάχιστο αριθμό τις 50 κατοικίες και τουλάχιστον 500 τ.μ. ανά κατοικία, με τους αριθμούς να μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των κατοικιών και την επιφάνεια της υπό ένταξη έκτασης».

«Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση, ώστε να καθοριστούν και να ελεγχθούν ως προς τον τρόπο δημιουργίας τους και νομιμοποίησής τους. Δεν θα πρέπει να αφήνεται ουδεμία υπόνοια ότι πρόκειται για ένα ακόμα τέχνασμα μεταγενέστερης επιβράβευσης των καταπατητών αφήνοντας ένα παράθυρο νομιμοποίησης των χωρίς έγκριση αυθαίρετων οικισμών, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μετά το 1923. Στόχος της ρύθμισης για τις οικιστικές πυκνώσεις είναι να μειωθεί ο αριθμός των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν επιταχύνοντας την κύρωση του δασικού χάρτη καθώς και η εξεύρεση μια συνολικά δίκαιης λύσης» τόνισε η κ. Τζάκρη προς τον παριστάμενο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης η κ. Τζάκρη τόνισε ότι «θα πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 9 του άρθρου 52 του 4280/2014 και να συμπεριληφθούν σε αυτή έργα που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ και αφορούν χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων και έργα υποδομής όπως αποχέτευσης, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων ώστε να μπορούν να αδειοδοτηθούν υφιστάμενα έργα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην διάταξη αυτή διαδικασία».