Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

18 Μάϊος 2017

Συνεργασία Θ. Τζάκρη - Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση ζητημάτων επί ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Συνεργασία είχαν σήμερα η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις αδιανέμητες κοινόχρηστες εκτάσεις, τις παραχωρήσεις ακινήτων που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ σε ιδιώτες για συγκεκριμένο σκοπό, την παράταση για 2 χρόνια της δυνατότητας επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, τις κατατμήσεις αγροτεμαχίων κλπ.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Τζάκρη έθεσε στον κ. Αποστόλου τα εξής θέματα:

1) Να δοθεί παράταση του άρθρου 28 του ν. 1080/80, όπως αυτό παρατάθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3202/03 ώστε οι αδιανέμητες κοινόχρηστες εκτάσεις που έχουν περιέλθει στους δήμους και κατέχονται από ιδιώτες να μπορούν υπό προϋποθέσεις (χρόνος κτήσης κλπ) να παραχωρηθούν σε αυτούς κατά κυριότητα έναντι ανταλλάγματος.

2) Για εκτάσεις που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε ιδιώτες για συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος τροποποιήθηκε στην συνέχεια, να μπορεί με προϋποθέσεις να αποφευχθεί η ανάκληση της παραχώρησης.

3) Να δοθεί παράταση του άρθρου 31 του Ν. 4061/2012 για 2 έτη για επικύρωση των ανώμαλων δικαιοπραξιών.

4) Να αρθεί η αμφισβήτηση που υπάρχει σχετικά με το επιτρεπτό των κατατμήσεων αγροτεμαχίων, ώστε να επιτρέπεται η κατάτμηση αυτών για αγροτική χρήση.

5) Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2732/99 και του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3147/03 εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας για Νομοθετική Ρύθμιση Εκτάσεων Αγροτεμαχίων και Συν/σμού όπως για παράδειγμα στα Τρία Έλατα, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, το Άνω Γραμματικό, το Κάτω Γραμματικό, Μαργαρίτα κλπ.

Στην συνέχεια με το άρθρο 36 παρ.7 του Ν. 4061/12 καταργήθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2732/99 και του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3147/03 και κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού (4061/2012) σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας σε τρίτους κατόχους.

Στην περιοχή μας η μεταβίβαση της κυριότητας στους κατόχους γίνεται με την μεταγραφή του τίτλου κυριότητας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Οπότε: α) για όσα αγροτεμάχια δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως π.χ. η Μαργαρίτα, υπάρχει έντονο πρόβλημα, β) Όσοι δεν έχουν μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο τους τίτλους κυριότητας που έχουν εκδοθεί ή τους έχουν μεταγράψει μετά την 22η-3-2012 που άρχισε να ισχύει ο Ν. 4061, όπως π.χ. στα Τρία Έλατα, χάνουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που τους έχουν παραχωρηθεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση.

Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάργηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.4061/2012 για όσα αγροτεμάχια έχουν αντικείμενο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, όπως π.χ. στα Τρία Έλατα, Γραμματικό, Μαργαρίτα κλπ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου αναγνώρισε πως όλα τα παραπάνω θέματα απασχολούν ολόκληρη την αγροτική ύπαιθρο και συνιστούν προβλήματα που εμποδίζουν την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας από τους αγρότες και για αυτό τον λόγο θα επιλυθούν άμεσα.

Ενημέρωσε μάλιστα την κ. Τζάκρη ότι έχει συγκροτηθεί ήδη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που μελετά τα θέματα που του έθεσε και η ίδια με σκοπό την κατάθεση σχεδίου από το ΥΠΑΑΤ που αναμένεται να έρθει στην Βουλή τον προσεχή Ιούλιο, το οποίο θα αποτελεί συνολική παρέμβαση στον Ν. 4061/2012 για την επίλυση ζητημάτων στα αγροτικά ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν προκύψει από την εφαρμογή αυτού.