Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

23 Μάϊος 2017

Επίσκεψη της Θεοδώρας Τζάκρη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φλαμουριάς

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη επισκέφτηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 τον Αγροτικό Συνεταιρισμό – Ο.Π. Φλαμουριάς και είχε συνάντηση με την διοίκηση και μέλη του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κ. Τζάκρη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τους όρους με τους οποίους θα διενεργηθεί φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις φρούτων και οπωροκηπευτικών και η χυμοποίηση (που επίσης κατευθύνεται στην δωρεάν διανομή) στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων εξαιτίας της συνέχισης του ρωσικού εμπάργκο, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί με αναθεωρημένες τιμές ώστε να προκύψει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος τόσο για την Ομάδα Παραγωγών όσο και για τα μέλη αυτής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Προϊόν Ανώτατο όριο στήριξης (EUR/100 kg) Δωρεάν διανομή Άλλοι προορισμοί Κουνουπίδια 21,05 15,79 Ντομάτες (1η Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου) 7,25 7,25 Ντομάτες (1η Νοεμβρίου – 31 Μαΐου) 33,96 25,48 Μήλα 24,16 18,11 Σταφύλια 53,52 40,14 Βερίκοκα 64,18 48,14 Νεκταρίνια 37,82 28,37 Ροδάκινα 37,32 27,99 Αχλάδια 33,96 25,47 Μελιτζάνες 31,2 23,41 Πεπόνια 48,1 36,07 Καρπούζια 9,76 7,31 Πορτοκάλια 21,00 21,00 Μανταρίνια 25,82 19,50 Κλημεντίνες 32,38 24,28 Satsumas 25,56 19,50 Λεμόνια 29,98 22,48 Επιπλέον αποζημιώνονται 100% από τον ενωσιακό προϋπολογισμό τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων. Τα ποσά αποζημίωσης περιγράφονται στους δυο πίνακες που ακολουθούν:

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (σε €/τόνο) Μήλα 187,7 Αχλάδια 159,6 Πορτοκάλια 240,8 Κλημεντίνες 296,6 Ροδάκινα 175,1 Νεκταρίνια 205,8 Κουνουπίδια 169,1 Λοιπά προϊόντα 201,1 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (σε €/τόνο) Απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης Κάτω των 25 km 18,2 Από 25 km έως 200 km 41,4 Από 200 km έως 350 km 54,3 Από 350 km έως 500 km 72,6 Από 500 km έως 750 km 95,3 Ίση ή μεγαλύτερη των 750 km 108,3 (*) Επιβάρυνση για μεταφορά προϊόντων σε ψυγείο: 8,5 ευρώ/τόνο.

Η κ. Τζάκρη ενημέρωσε επίσης τα παρευρισκόμενα μέλη της Διοίκησης για την προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η Προδημοσίευση αφορά δύο δράσεις: την 4.1.1. για επενδύσεις που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και την 4.2.3. για επενδύσεις που συμβάλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1. ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που θα ληφθεί υπόψη στους προϋπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης θα ανέρχεται ανά αίτηση:

• Έως τις 200.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Θα μπορεί να φτάσει και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

• Έως τις 500.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως και τα 2.000.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της Ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού . Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3. ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται:

• Έως τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης στις 200.000 ευρώ.

• Έως τις 150.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος των εργασιών της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας ανέρχονται στο 50% και στις υπόλοιπες περιοχές στο 40%. Σε νέους αγρότες, συλλογικές επενδύσεις, ορεινές περιοχές και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα η στήριξη μπορεί να αυξάνεται κατά 10% κατά περίπτωση.

Η κ. Τζάκρη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους αγρότες ότι μετά την προδημοσίευση των δύο δράσεων, που γίνεται για να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Αυτή θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την πρόσκληση, η οποία δεν αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος Ιουνίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Ευστάθιος Κίτσος και ο Διευθυντής Πωλήσεων του Συνεταιρισμού της Φλαμουριάς κ. Δημήτρης Τερζής ενημέρωσαν την κ. Τζάκρη για την αναμενόμενη φετινή παραγωγή κερασιού στην Φλαμουριά που είχε την τύχη να μην πληγεί από τον πρόσφατο παγετό, μεγάλο μέρος της οποίας διακινείται σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία κλπ) και από πέρυσι και στην Ινδία με την ένδειξη «Κεράσι Φλαμουριάς» και την ανάγκη για την επίτευξη διμερών συμφωνιών για την διακίνηση αγροτικών προϊόντων σε νέες αγορές.

Την ενημέρωσαν επίσης για τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει ο συνεταιρισμός σε συσκευαστήρια και ψυγεία και τις προσπάθειες που θα γίνουν με την αξιοποίηση προγραμμάτων, όπως π.χ. τα Σχέδια Βελτίωσης, να τον εκσυγχρονίσουν περισσότερο, καθώς και για τις ανανεώσεις σε παλαιές φυτεύσεις που γίνονται από τα μέλη κάθε χρόνο με νέες ποικιλίες, ώστε η καλλιέργεια της κερασιάς στην Φλαμουριά να γίνει ακόμη πιο δυναμική και περισσότερο προσοδοφόρα για τα μέλη της. Ζήτησαν δε από την πολιτεία την θέσπιση κινήτρων για συμμετοχή των αγροτών σε συλλογικές οργανώσεις για να πάψει η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων εκτός αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών και την επίλυση του ζητήματος που αφορά στην μετάκληση αλλοδαπών εργατών γης, καθώς και στα εργόσημα των εργατών γης.

Η κ. Τζάκρη συμμεριζόμενη απολύτως την σοβαρότητα των αιτημάτων που τέθηκαν από την διοίκηση του συνεταιρισμού μίλησε για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να συνάψει διμερείς συμφωνίες με χώρες για το άνοιγμα νέων αγορών για την διακίνηση αγροτικών προϊόντων, όπως η τελευταία συμφωνία με την Κίνα κατά την διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του πρωθυπουργού σε αυτήν, το Αζερμπαϊτζάν, την Ινδία κλπ.

Σημείωσε επίσης την ευκαιρία που δίνεται στους συνεταιρισμούς - ομάδες παραγωγών και στα μέλη αυτών να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 για να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους.

Παρουσίασε ακόμη την εγκύκλιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τους απασχολούμενους στην Γεωργία (εργόσημο στους εργάτες γης).

Η εγκύκλιος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Θα ορίζει σαφώς ότι η εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 αφορά τους περιστασιακά απασχολούμενους στην πρωτογενή παραγωγή και αυτοί θα ορίζονται σαφώς. Π.χ. Έλληνες εργάτες γης που δεν διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση, αγρότες οι οποίοι διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση και πραγματοποιούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων μέχρι 150 ημερομίσθια, αλλοδαπούς εργάτες γης που δεν διαθέτουν γη προς εκμετάλλευση, ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων για παροχή αγροτικών υπηρεσιών (π.χ. καλλιέργεια, φυτοπροστασία, συλλογή).

2. Σε αυτούς δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (αναγγελία πρόσληψης, ΑΠΔ κλπ). Ωστόσο θα πρέπει να τηρείται κατ’ ελάχιστο, το οκτάωρο.

3. Οι εργοδότες - κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης θα τηρούν αθεώρητο βιβλίο απασχολουμένων το οποίο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την ώρα του ελέγχου και να επιδεικνύεται και να καταγράφει τα στοιχεία του εργαζόμενου και την ώρα έναρξης της απασχόλησης.

Η κ. Τζάκρη ενημέρωσε επίσης τους παρευρισκόμενους ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται πλαίσιο για την χορήγηση κινήτρων στους συμμετέχοντες σε συλλογικές οργανώσεις αγρότες που θα ανακοινωθεί σύντομα.