Θεοδώρα Τζάκρη
    

Δελτία Τύπου

07 Ιούνιος 2017

Συνάντηση της Θεοδώρας Τζάκρη και κτηνοτρόφων Αλμωπίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη και αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων από την Αλμωπία απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο των κτηνοτρόφων Αλμωπίας κ. Κυριάκο Χλαϊδη και τους κκ. Κώστα Στεργίου, Δημήτριο Λούση και Χρήστο Μάρκου είχαν σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσιρώνη με θέμα την κατανομή των βοσκήσιμων εκτάσεων 2017.

Η βουλευτής και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται σε ενιαία βάση οι διαδικασίες και οι όροι της μίσθωσης των βοσκήσιμων Δημοσίων ή/και δημοτικών γαιών της χώρας από κτηνοτρόφους για την κάλυψη των αναγκών βόσκησης των ζώων τους, τα θέματα που αφορούν την σύμβαση της μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, τον μηχανισμό και την διαδικασία της είσπραξης μισθωμάτων από τις Περιφέρειες και τις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, κάτι που θα καταστεί εφικτό με την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης να δοθούν και εφέτος όπως και πέρυσι διευκρινίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς τις ΔΑΟΚ για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α.

Η παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α. η οποία ισχύει μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης επιτρέπει την μετακίνηση των ποιμνίων σε δημόσιες ή δημοτικές θερινές βοσκές. Προτεραιότητα της χρήσης των βοσκοτόπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος, ενώ η παρ. 10 του άρθρου 5 της ιδίας απόφασης προβλέπει ότι κτηνοτρόφοι μετακινούμενοι ή μη που έκαναν χρήση του ιδίου βοσκοτόπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014 λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αφού άκουσε την βουλευτή και τους κτηνοτρόφους δεσμεύτηκε να ρυθμίσει το θέμα όπως και τις προηγούμενες χρονιές παρέχοντας σχετικές υπηρεσιακές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης προς άρση οποιασδήποτε αμφισβητήσεως σχετικά με την μετακίνηση των ποιμνίων σε δημόσιες ή δημοτικές θερινές βοσκές και τα κριτήρια της εγκατάστασης των κτηνοτρόφων σε αυτές.