Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ομιλίες

30 Νοέμβριος 2016

Εισήγηση της Θ. Τζάκρη στην συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του ν/σ του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης