Θεοδώρα Τζάκρη
    

Συνεντεύξεις

09 Οκτώβριος 2016

Συνέντευξη στην εφημερίδα

Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, που ζητούσε η αγορά εδώ και χρόνια, έχει πάρει το δρόμο του για τη Βουλή. Ποιες οι βασικές αλλαγές που φέρνετε;

Tο σχέδιο νόμου που έχει ήδη πάρει το δρόμο για τη Βουλή, εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της ορθολογικής αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησής τους. Στόχος του είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας.

Το εγχείρημα αυτό ήταν απαραίτητο να λάβει χώρα άμεσα, καθώς το μέχρι και σήμερα υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης στερείτο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης καθώς βασιζόταν πρωτίστως στην «εκ των προτέρων αδειοδότηση», με αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος αδειοδότησης. Προσπάθειες απλοποίησης που έγιναν με προηγούμενα νομοθετήματα έπεσαν στο κενό, είτε λόγω του αποσπασματικού τους χαρακτήρα, είτε λόγω του μεγάλου αριθμού ανεφάρμοστων προβλέψεων που περιείχαν.

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις βελτιώνονται και απαλείφονται χρόνια προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή και η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω α) της ουσιαστικής απλοποίησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, β) της εισαγωγής μεταρρυθμιστικών εργαλείων, γ) της πρόβλεψης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και δ) της δημιουργίας ενός απλού, σαφούς, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Κεντρική έννοια που εισάγεται με τον παρόντα νόμο είναι αυτή της γνωστοποίησης. Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία που απαιτείται να γνωρίζει η διοίκηση, τα οποία είναι το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν.

Μετά την υποβολή της, ο ενδιαφερόμενος ξεκινάει άμεσα τη λειτουργία της δραστηριότητας και καθίσταται υποκείμενο ελέγχου, ο οποίος γίνεται πλέον ex post και όχι ex ante.

Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα ξεκίνησε με τρεις τομείς προτεραιότητας αυξημένων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, ήτοι τον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τέλος τον κλάδο του Τουρισμού (τα τουριστικά καταλύματα), ενώ έως το τέλος του έτους 2018 θα συμπεριληφθεί το σύνολο των οικονομικών κλάδων, καθώς ο νόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει μελλοντικά οδηγό για την αδειοδότηση όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων της χώρας.

Με λίγα λόγια, η «άπειρη» και «απρόθυμη» κυβέρνηση της Αριστεράς, η οποία «έχει βλάψει τόσο πολύ την επιχειρηματικότητα στη χώρα», όπως λένε ορισμένοι, βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον και στηρίζει την οικονομία συνολικά.

Έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν άλλες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων;

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, καθώς από αυτές εξαρτώνται και πολλές θέσεις εργασίας. Τελευταία εκπονήσαμε μελέτη για την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, η οποία κατέληξε σε ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης που αποτελείται από έξι άξονες που εξειδικεύονται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 46 αλληλένδετων μεταξύ τους παρεμβάσεων υλοποιούμενων κατά περίπτωση τόσο από την πολιτεία και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Κύριος στόχος του Υπουργείου και της Κυβέρνησής μας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με την στενή έννοια της δημιουργίας περιβάλλοντος προστασίας στην εγχώρια παραγωγή, αλλά με την ευρεία έννοια, δηλαδή την δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στην υφιστάμενη δραστηριότητα αλλά και δημιουργίας νέου φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις της βιομηχανίας, ώστε η εγχώρια παραγωγή να ενδυναμωθεί από ξένες επενδύσεις.

Επιπλέον έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων, από τις οποίες άλλες έχουν ολοκληρωθεί και άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία πάντα με τους φορείς της επιχειρηματικότητας, τους ίδιους τους επιχειρηματίες, όπως το φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας- Τουρισμού με στόχο την χάραξη στρατηγικής για την διασύνδεση της μεταποίησης με τον τουρισμό, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του φόρουμ Βιομηχανίας βρισκόμαστε στην φάση της υλοποίησης πολιτικών με τα συναρμόδια Υπουργεία για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Και για αυτό το λόγο, θα ήθελα να σημειώσω πως είναι άδικο να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διάκειται αρνητικά στην επιχειρηματικότητα ή ότι της βάζει εμπόδια και προσκόμματα.

Για τους τομείς που σχετίζονται με την θάλασσα, όπου η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, υπάρχει κάποιο σχέδιο ενίσχυσης;

Κύριε Αγόρη, πράγματι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έπληξαν την παγκόσμια ναυπηγική αλλά και την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την Ελληνική. Δεν είναι μόνο όμως οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες οι αποκλειστικοί υπαίτιοι για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εγχώρια ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Επίσης δεν είναι μια νέα κατάσταση κατάρρευσης της ναυπηγοεπισκευης και της ναυπηγικής βιομηχανίας αλλά έχει βάθος δύο δεκαετιών. Έγιναν λάθη, πολλά και σημαντικά από προηγούμενες κυβερνήσεις, που με τις πολιτικές που ακολούθησαν οδήγησαν τον κλάδο στο μαρασμό και χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία.

Προκειμένου να ανατρέψουμε και τα λάθη αυτά έχουν όχι μόνο ονοματεπώνυμο πολιτικό αλλά και επιχειρηματικό. αυτή την κατάσταση προχωράμε σε μία σειρά από κινήσεις ουσίας, με σημαντικότερη τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας, η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Πρόκειται για διακριτή οργανική μονάδα για την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής και ειδικών πολιτικών για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας, ως ενιαίου διοικητικού μηχανισμού χάραξης και υλοποίησης πολιτικής κρίθηκε αναγκαία, καθώς για την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που ταλανίζουν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο απαιτείται η συνεργασία και η εμπλοκή μεγάλου αριθμού Υπουργείων.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς νέους να προσπαθούν να υλοποιήσουν καινοτόμα σχέδια. Υπάρχουν δράσεις του υπουργείου σας που μπορούν να εκμεταλλευτούν για να βοηθηθούν;

Το StartupGreece είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που σχεδίασε και υλοποιεί το Υπουργείο Βιομηχανίας και παρέχει πληροφόρηση, δικτύωση & ανάπτυξη συνεργασιών για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Το StartUpGreece υποστηρίζει ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που αλλάζει την αντίληψη για την επιχειρηματικότητα στη χώρα, φέρνει κοντά καινοτόμες ιδέες και ανθρώπους που μπορούν να τις υλοποιήσουν. Έτσι αναδεικνύει μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα και προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

H κοινότητα του StartUpGreece μετρά σήμερα περίπου 7.000 εγγεγραμμένους χρήστες.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο ενισχύθηκε τους τελευταίους μήνες με νέες λειτουργίες, όπως το Joinforces που βασίζεται στην πρακτική του crowdsourcing.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JOIN FORCES;

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας, που παρουσιάστηκε πιλοτικά το Σεπτέμβρη στην ΔΕΘ.

Η πρωτοβουλία JoinForces δίνει την ευκαιρία σε μεγάλες επιχειρήσεις να είναι χορηγοί και να προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε δυνητικούς και νέους δυναμικούς Start-up επιχειρηματίες, προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Με μια απλή διαδικασία, οι επιχειρήσεις εγγράφονται ψηφιακά και μπορούν επώνυμα να αναρτήσουν τη χορηγία και τα κριτήρια που θέτουν για τους ωφελούμενους. Οι κοινοί χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να αναζητούν τις χορηγίες και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ψηφιακά. Στη συνέχεια, οι μεγάλες επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις αιτήσεις και γίνεται η επιλογή (με σειρά προτεραιότητας, με κλήρωση ή με επιλογή του χορηγού σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει). Δηλαδή η πλατφόρμα αποτελεί ουσιαστικά τον τόπο συνάντησης και κόμβο επιχειρηματικότητας.

Το είδος της χορηγίας μπορεί να είναι προϊόν, υπηρεσία ή χρηματικό ποσό και να απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας του StartUpGreece ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελών. Στην πιλοτική δράση, προσφέρεται κυρίως παροχή υπηρεσιών.

Σε επόμενο στάδιο, μπορεί να προστεθεί και η χορήγηση χρηματικού ποσού.

Να περάσουμε και στα πολιτικά θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζεται πως οι πολίτες «επιστρέφουν» στη ΝΔ, με βάση ορισμένες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ποιο το σχόλιό σας;

Καταρχάς, μιλάτε για κάποιες δημοσκοπήσεις όταν η αξιοπιστία αυτών αμφισβητείται έντονα. Αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα. Στο πολιτικό έχω να πω ότι -και λόγω προσωπικής επαφής με τους πολίτες- σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χάσει την πολιτική του κυριαρχία στην ελληνική κοινωνία. Θα χρειαστεί, βεβαίως, να την ενισχύσει, αλλά και η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουν πείσει ότι έχουν συγκεκριμένο αφήγημα, πόσο μάλλον ότι αυτό είναι αξιόπιστο και ελκυστικό. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιος επικεντρωθεί στην ουσία των πολιτικών επιχειρημάτων της ΝΔ θα διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα της, αν δεν προκαλεί τρόμο στο μέσο πολίτη, σίγουρα είναι εντελώς πολιτικά απωθητικό, διότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα συμφέροντα του μέσου Έλληνα. Άλλωστε η ΝΔ έχει καταστήσει τον εαυτό της κυριολεκτικά εκπρόσωπο τύπου της διαπλοκής.

Πως βλέπετε τον χώρο της κεντροαριστεράς; Τι άποψη έχετε για το ΠΑΣΟΚ της Φώφης Γεννηματά;

Το ΠΑΣΟΚ αρνείται να δει την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κυρίαρχη δύναμη όχι μόνο στο χώρο της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς, κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Το Συνέδριο θα αναδείξει συμμαχίες, με αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να εμπεδώσει και να διευρύνει την πολιτική του ηγεμονία και να καταστεί και θεσμικά κυρίαρχος στο χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Στο Συνέδριο θα συζητηθούν επίσης οι πολιτικές που έχει ανάγκη η χώρα για την επόμενη 10ετία και μέσα από αυτή τη συζήτηση θα αναδειχθεί η νέα πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη ως κυβέρνηση αλλά και ως κόμμα πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να αναδείξει και να συμπλεύσει με τις κυρίαρχες ανάγκες και επιδιώξεις του ελληνικού λαού αλλά και να ανοίξει νέους δρόμους προς τη οικονομική ευημερία, την κοινωνική και θεσμική ανόρθωση, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα.

Μιας και αναφερθήκατε νωρίτερα στη συνεργασία σας με φορείς της αγοράς και της βιομηχανίας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την κόντρα σας με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Θοδωρή Φέσσα...

Η σχέση μου με τον ΣΕΒ και τους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας παραμένουν άριστες. Ωστόσο, κάποιοι έχουν ήδη από μόνοι τους απομειώσει το ρόλο τους από θεσμικό σε πολιτικό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση κάτω από το θεσμικό κάλυμμα του ΣΕΒ. Εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση έχουμε βοηθήσει και έχουμε σταθεί δίπλα στις ανησυχίες και τα αιτήματά του κλάδου και μάλιστα στα σημαντικότερα εξ αυτών όπως είναι η μείωση του κόστους ενέργειας, το οποίο αποτελεί ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για την επιχειρηματικότητα και κυρίως για όσους παράγουν.

Όλα αυτά και άλλα πολλά όπως η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων δεν τα πέτυχε καμία κυβέρνηση μέχρι στιγμής, αλλά αντίθετα μία κυβέρνηση της Αριστεράς επιδεικνύει ωριμότητα και διάθεση, ούτως ώστε η οικονομία να ανορθωθεί προς μία κατεύθυνση ευημερίας. Όλα αυτά προφανώς ορισμένους δεν τους συγκινούν, καθώς ενδεχομένως για το είδος της επιχειρηματικότητας που ασκούν οι ίδιοι να είναι άχρηστες πολιτικές. Εμάς μας ενδιαφέρει η καλή επιχειρηματικότητα, αυτή που παράγει, η επιχειρηματικότητα της εξωστρέφειας και της πολιτικής ουδετερότητας. Συνεπώς καταλαβαίνω όταν ένα θεσμικό όργανο, ένας παραγωγικός φορέας ασκεί κριτική σε μια κυβέρνηση στη βάση πολιτικών και προτάσεων που αφορούν τον κλάδο του, αλλά δημόσιες επιθέσεις σε υπουργούς, κόμματα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό αποτελούν απαράδεκτες ενέργειες τις οποίες και ο ίδιος ο ΣΕΒ οφείλει να απομονώσει. Να σας θυμίσω κάποια περιστατικά του τελευταίου 15θημέρου, όπως η επιτηδευμένη λάθος δημοσίευση του εβδομαδιαίου δελτίου του ΣΕΒ που χαρακτήριζε τον πρωθυπουργό «Ρομπέν των δασών», και βέβαια η τελευταία συνέντευξη του κ. Φέσσα, στην οποία χαρακτήριζε τους συνδικαλιστές κομματικό στρατό του συριζα, κάτι που είναι ψευδές και προσβλητικό, ενώ συνέκρινε επικριτικά υπουργούς με πρόσωπα που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι αυτό η υπέρβαση του θεσμικού ρόλου του προέδρου ενός παραγωγικού φορέα, ποιο είναι; Με τον άνθρωπο και πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Φέσσα θέλω να πιστεύω ότι διατηρώ άριστες σχέσεις, ωστόσο με τον πολιτικό Φέσσα δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω καλές σχέσεις.

Στην τελευταία του τοποθέτηση, ο κ. Φέσσας ανέφερε πως «στη μικρή μας χώρα είναι γνωστή η διαδρομή του καθενός», αναφερόμενος σε εσάς...

Ευτυχώς που η χώρα είναι μικρή και η διαδρομή του καθενός μας είναι ομολογουμένως γνωστή...