Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

11 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή σχετικά με τις αποζημιώσεις στους σπαραγγοκαλλιεργητές

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Αποζημιώσεις στις καλλιέργειες σπαραγγιών»

Κύριε Υπουργέ,

Οι σπαραγγοπαραγωγοί του νομού Πέλλας, όπως όλοι γνωρίζουμε, αντιμετώπισαν πρόσφατα σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους.

Μοναδική ελπίδα ανάκαμψης του οικονομικού τους προβλήματος, απετέλεσε αρχικά η απόφαση για αποζημιώσεις.

Όταν όμως η απόφαση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή, διαπιστώθηκε ότι η όλη διαδικασία ήταν άδικη και αναποτελεσματική για έναν μεγάλο αριθμό αγροτών οι οποίοι έμεναν έξω από το σύστημα των επιδοτήσεων.

Και αυτό γιατί επιλέχθηκε να αποζημιωθούν μόνο οι σπαραγγοπαραγωγοί οι  οποίοι είχαν προβεί σε δηλώσεις δικαιωμάτων μέσω του ΟΣΔΕ και να μείνουν έξω όλοι οι άλλοι, παρόλο που υπήρχαν στοιχεία και η δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής της πραγματικής ζημιάς της παραγωγής.

Επιπλέον έμεινε έξω από το σύστημα των αποζημιώσεων και ένας αριθμός παραγωγών που ενώ έκαναν δηλώσεις μέσω ΟΣΔΕ, από καθαρά και μόνο λάθος των αιτησιογράφων και των τοπικών διαχειριστών του συστήματος εγγράφηκε σε λάθος κωδικό η καλλιέργειά τους, δηλαδή για παράδειγμα αντί να γίνει η εγγραφή στο κωδικό που αφορά τα «σπαράγγια» ενεγράφη στα «μακροχρόνια κηπευτικά». Έτσι οι παραγωγοί αυτοί καλούνται να πληρώσουν τα λάθη της διοίκησης χωρίς να έχουν καμία απολύτως ευθύνη.

Όλα αυτά έχουν επισημανθεί από όλους μας επανειλημμένα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει από την πλευρά του υπουργείου καμία διορθωτική κίνηση.

Κύριε υπουργέ, το θέμα είναι πολύ σοβαρό και έχει δημιουργήσει μεγάλη αδικία σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού σπαραγγοκαλλιεργητών στο νομό Πέλλας. Επειδή δε ο αγρότης χρειάζεται πραγματική στήριξη και όχι ημίμετρα και προχειρότητες,

Ερωτάστε:

Τι λύση προτίθεστε να εφαρμόσετε προκειμένου να αποζημιωθούν όλοι οι σπαραγγοπαραγωγοί του νομού Πέλλας που επλήγησαν οικονομικά από την μειωμένη παραγωγή σπαραγγιών κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και όχι μόνο όσοι προέβησαν σε δηλώσεις μέσω του  ΟΣΔΕ;

Τι προτίθεστε να κάνετε με το πρόβλημα που έχει προκύψει εξαιτίας της καταγραφής των σπαραγγιών στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ σε λάθος κωδικό, για το οποίο λάθος, ενώ δεν ευθύνονται οι παραγωγοί, παραμένουν απλήρωτοι;

11/3/2009