Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

24 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τη διαγραφή ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
                 
Θέμα: «Διαγραφή ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ βάση νέας εγκυκλίου του Οργανισμού»

Κυρία Υπουργέ,

Έγινε γνωστό ότι η διοίκηση του ΟΑΕΔ επεξεργάζεται μια νέα εγκύκλιο που πρόκειται σύντομα να αποσταλεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να διαγραφεί μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τον Οργανισμό, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν κανονικά καταχωρημένοι στα μητρώα ανέργων και κατά αυτόν τον τρόπο ετύγχαναν όλων των αντίστοιχων ευεργετημάτων του νόμου, ενώ επιπλέον μπορούσαν να απασχοληθούν εποχιακά σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν για την πρόσληψη κάρτας ανεργίας, όπως π.χ. στην Πυροσβεστική, στους ΟΤΑ, σε δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.

Ειδικότερα, με βάση τη νέα εγκύκλιο, από εδώ και πέρα όσοι από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ταμείου ανεργίας, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, αλλά μόνο για όσο χρόνο διαρκεί το ταμείο ανεργίας τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να βγουν στο ταμείο ανεργίας οι εποχιακά εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την περασμένη χρονιά 100 ημερομίσθια, 125 ημερομίσθια μείον τους δυο τελευταίους μήνες όσοι δεν είναι εποχιακά εργαζόμενοι και έχουν ξαναβγεί σε ταμείο ανεργίας στο παρελθόν, ενώ για όσους βγαίνουν για πρώτη φορά στο ταμείο και δεν είναι εποχιακά εργαζόμενοι απαιτούνται 200 ημερομίσθια.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το άδικο και σκληρό περιεχόμενο της νέας εγκυκλίου του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα απαιτούνταν από κάθε ασφαλισμένο του ΟΓΑ που είναι εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας να έχει πραγματοποιήσει την περασμένη χρονιά 50 ημερομίσθια ώστε να έχει το δικαίωμα να εκδώσει ή να συνεχίσει να διατηρεί κάρτα ανεργίας, ενώ μετά την νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ τον Μάρτιο του 2009, με την οποία αυξήθηκαν τα απαραίτητα ένσημα για την θεώρηση του βιβλιαρίου ΙΚΑ από 50 σε 60, τα απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση κάρτας ανεργίας αυξήθηκαν πλέον σε 60. Επιπλέον, θα πρέπει απαραίτητα το 50% των εισοδημάτων τους να προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και το άλλο 50% από γεωργικές εργασίες.

Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις ανέργων στον νομό Πέλλας που εφόσον συγκέντρωσαν 54 ή 55 ένσημα από εποχιακή εργασία το 2008 -που επαρκούσαν μέχρι την νεότερη απόφαση του ΙΚΑ τον Μάρτιο του 2009- τους ζητήθηκε να παραδώσουν πίσω την κάρτα ανεργίας τους, διότι δεν πληρούσαν τα νέα κριτήρια.

Δεν έφτανε ωστόσο η εν λόγω άδικη απόφαση του ΙΚΑ να αυξάνει κάθε χρόνο κατά 10 τον αριθμό των ενσήμων που είναι απαραίτητα για την θεώρηση βιβλιαρίου ΙΚΑ μέχρι τα 100 ένσημα, αλλά με την νέα εγκύκλιο που προετοιμάζεται από τον ΟΑΕΔ, πολλοί ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που κατά κύριο λόγο είναι γεωργοί και δεν συμπληρώνουν τον νέο απαιτούμενο αριθμό ενσήμων δεν θα μπορούν συμπληρωματικά κάποιους μήνες να εργάζονται εποχιακά για να συμπληρώσουν το εισόδημα τους σε οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν για την πρόσληψη κάρτας ανεργίας, όπως π.χ. στους Δήμους, στην Πυροσβεστική, στις Δημοτικές επιχειρήσεις κ.α., καθώς δεν θα έχουν πλέον κάρτα ανεργίας.

Επιπρόσθετα, επειδή χάνουν την κάρτα ανεργίας στερούνται αρκετά βοηθήματα από τον ΟΑΕΔ, όπως για παράδειγμα το βοήθημα των 15 μεροκάματων με επιπλέον προσαυξήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση που καταβάλλεται στους δικαιούχους τρεις φορές τον χρόνο και ισχύει για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ, έχουν συμπληρώσει 60 ένσημα και είναι τουλάχιστον 3 μήνες άνεργοι.

Είναι σαφές πως η νέα απόφαση του ΟΑΕΔ, αν πράγματι αληθεύει, θα πλήξει τους δοκιμαζόμενους αγρότες που μετρούν μέρα με τη μέρα την αντοχή και τα όριά τους.

Η προσωρινή απασχόληση κάποιων από αυτούς σε διάφορες τοπικές υπηρεσίες και οργανισμούς για κάποιους μήνες αποτελούσε ένεση στο ισχνό οικογενειακό τους εισόδημα και τους βοηθούσε έστω και στοιχειωδώς να ανταποκριθούν στα αυξημένα έξοδα και στο υψηλό κόστος ζωής.

Τέλος, είναι γνωστό ότι στην ελληνική επαρχεία δεν υπάρχουν πολλές μονάδες εργοστασίων και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν απαιτούν κάρτα ανεργίας για να προσφέρουν εναλλακτικά με τις δημοτικές και τοπικές υπηρεσίες εποχιακή απασχόληση και επιπλέον εισόδημα από το γεωργικό στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Είναι αλήθεια ότι η διοίκηση του ΟΑΕΔ επεξεργάζεται νέα εγκύκλιο που αφορά τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που είναι άνεργοι με περιεχόμενο το προαναφερθέν;
2. Προτίθεσθε να φροντίσετε να μην εκδοθεί η εν λόγω εγκύκλιος, δεδομένου ότι εξαιρεί άδικα από τα μητρώα ανέργων μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων του ΟΓΑ που εργάζονται εποχιακά σε Δήμους, σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, στην Πυροσβεστική και άλλες τοπικές υπηρεσίες για τις οποίες αποτελεί προϋπόθεση η κάρτα ανεργίας αλλά και γιατί χωρίς την κάρτα ανεργίας χάνουν αρκετά βοηθήματα του ΟΑΕΔ που είναι συμπληρωματικά του ισχνού εισοδήματός τους;
3. Είναι μέσα στις προθέσεις σας το «πάγωμα» του αριθμού των απαραίτητων ενσήμων για να βγάλει κάποιος ασφαλισμένος ΟΓΑ κάρτα ανεργίας;

23/3/2009