Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

26 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για την σχολική διαρροή στην Β’θμια Εκπαίδευση

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Σημαντική σχολική διαρροή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Κύριε Υπουργέ,

Η τελευταία έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μαρτυρά ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών στη χώρα μας, της τάξεως του 14,14%, δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει και να αποφοιτήσει από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πρόβλημα μάλιστα της σχολικής διαρροής επικεντρώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές που επιλέγουν την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε ποσοστό 20,28%, τη στιγμή που στο Γυμνάσιο το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο και εκτιμάται στο 6,09%, ενώ στο Δημοτικό η διαρροή είναι μηδαμινή.

Ανάλογη ετήσια έκθεση της UNESCO με θέμα την εκπαίδευση, καταδεικνύει ότι ένα στα δέκα ελληνόπουλα αφήνει το θρανίο του Γυμνασίου και του Λυκείου. Καλεί δε ο Παγκόσμιος Οργανισμός τις Κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να λάβουν μέχρι το 2015 μια σειρά μέτρων που σχετίζονται με την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και την οικονομική ανάπτυξη, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Επειδή το γεγονός ότι ένα στα δέκα ελληνόπουλα εγκαταλείπει τα θρανία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνει αδιάφορο το Υπουργείο Παιδείας και εν γένει την Πολιτεία, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να γίνουν νέες διεξοδικές έρευνες για τις αιτίες του φαινομένου ώστε να ακολουθηθούν οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές πολιτικές  αντιμετώπισης του,
Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικής διαρροής εντοπίζεται στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Ποιες πολιτικές προτίθεσθε να ακολουθήσετε προκειμένου να μειωθεί η σχολική διαρροή στη χώρα μας, η οποία εκτιμάται σε ποσοστό 14,14% σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου;
2. Για ποιους λόγους το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο αφορά την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και ποιες θα είναι οι ενέργειές σας για επίλυση του προβλήματος;
3. Είναι μέσα στα σχέδιά σας η διεξαγωγή νέων ερευνών ως προς τα αίτια της σχολικής διαρροής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο στη χώρα μας, ώστε να ακολουθηθούν στη συνέχεια οι πλέον κατάλληλες πολιτικές αύξησης της πρόσβασης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

26/3/2009