Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

26 Μάρτιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους χώρους απονομής της Δικαιοσύνης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Θέμα: «Λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στη Δικαιοσύνη»

Κύριε Υπουργέ,

Αναγκαία κρίνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αλλά και από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων η άμεση κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και υπογραφής του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, κάτι που θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση των προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Σήμερα, χιλιάδες συμπολίτες μας με προβλήματα κινητικότητας συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται καθημερινά στα δικαστήρια της χώρας από τα φυσικά και νομικά εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η ανυπαρξία κατάλληλης υποδομής για τη προσβασιμότητά τους στα δικαστικά κτίρια και η μη θεσμοθέτηση νόμων για την εφαρμογή του Άρθρου 21, παρ. 6, του Συντάγματος, έχει σαν αποτέλεσμα τα προβλήματα να διογκώνονται και να παραβιάζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα μερίδας συμπολιτών μας.

Παρατηρούνται επίσης και μεγάλες ελλείψεις στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, εισαγγελέων και δικηγόρων της χώρας αναφορικά με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρία, των δικαιωμάτων τους, αλλά και τις συχνές παραβιάσεις αυτών.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να καταστούν προσβάσιμες τόσο οι κτιριακές υποδομές των δικαστικών κτιρίων όσο και η πληροφόρηση που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στις φυλακές. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κρατουμένων, πόσο μάλλον στις ιδιαίτερες ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

Κατόπιν τούτων ερωτάστε κ. Υπουργέ:

1. Πότε προβλέπεται να κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία;
2. Για ποιους λόγους δεν έχει υπογραφεί από την Ελληνική Κυβέρνηση -σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.- το Προαιρετικό Πρωτόκολλο;
3. Σε ποιες νομοθετικές ενέργειες θα προβείτε για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος;
4. Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για τη καλύτερη επιμόρφωση των λειτουργών της Δικαιοσύνης, τόσο κατά την φοίτησή τους στις νομικές σχολές, όσο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία;
5. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα δικαστήρια της χώρας (ράμπες, ανελκυστήρες, κλπ) και για την καλύτερη πληροφόρησή τους (γραφή Braille, διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, κλπ);
6. Τι υποδομές υπάρχουν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για τη κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία;
7. Να κατατεθούν στοιχεία για όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά κτίρια (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Εφετεία, κλπ) και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας όπου να αναφέρονται για το κάθε ένα ξεχωριστά η υπάρχουσα προσβασιμότητα (σε υποδομή και παροχή πληροφόρησης) και ο μελλοντικός προγραμματισμός και σχεδιασμός του Υπουργείου.

26/3/2009