Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

09 Απρίλιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Επιχειρησιακά προγράμματα των νέων ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών»

Κύριε Υπουργέ,

Τα καινούργια επιχειρησιακά προγράμματα των νέων ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών φαίνεται να βρίσκονται τον αέρα, καθώς η Κυβέρνηση φέρεται να μην έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πιο συγκεκριμένα, να μην έχει καταθέσει σε αυτή την Ελληνική Εθνική Στρατηγική για το νέο καθεστώς στα οπωροκηπευτικά.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κοινοτικό κανονισμό, στην περίπτωση που η ελληνική εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2009 δεν είχε καταρτιστεί έως την 1η Μαρτίου 2009, οι αναγνωρισμένες ελληνικές οργανώσεις παραγωγών δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα επιχειρησιακά προγράμματα για έγκριση, ούτε να ζητήσουν τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν ήδη εγκριθεί βάσει του παλαιού καθεστώτος ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του νέου καθεστώτος.  Θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να ζητήσουν να συνεχιστεί η λειτουργία των επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν ήδη εγκριθεί βάσει του παλαιού καθεστώτος, μέχρι τη λήξη τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, θα μείνουν εκτός της οικονομικής χρονιάς 2009 οργανώσεις που θα ήθελαν να αναγνωριστούν και να υποβάλουν επιχειρησιακά προγράμματα.

Για άλλη μια φορά η μη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισμών αποτελεί εμπόδιο απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες παραγωγοί δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη σημερινή κυβέρνηση.

Στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ήδη οι ομάδες παραγωγών έρχεται να προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα λόγω αδυναμίας της κυβέρνησής σας να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις κοινοτικές απαιτήσεις και να χειριστεί αποτελεσματικά την αγροτική μας πολιτική.

Ερωτάστε κ. Υπουργέ:

Τι ακριβώς έχει τηρηθεί, από αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου οι αναγνωρισμένες ελληνικές οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα επιχειρησιακά προγράμματα και να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΕ;

Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα του 2009;

Πως ενημερώθηκαν οι Έλληνες παραγωγοί που είχαν ενδιαφέρον να συστήσουν νέες οργανώσεις παραγωγών;

Αν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα με την μη τήρηση των κοινοτικών προθεσμιών, τι προβλέπεται για τα επιχειρησιακά προγράμματα του 2009;

9/4/2009