Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

28 Απρίλιος 2009

Ερώτηση Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τις μεγάλες αδιάθετες ποσότητες σπαραγγιών στο Ν. Πέλλας

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2. ΑΜΥΝΑΣ
3. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Αδιάθετη ποσότητα σπαραγγιού στο Νομό Πέλλας»

Κύριοι Υπουργοί,

Η ανύπαρκτη εγχώρια ζήτηση και ο μειωμένος όγκος εξαγωγών του σπαραγγιού στις χώρες της ΕΕ -και κυρίως στην Γερμανία- οδήγησε στο να παραμείνει τη φετινή χρονιά αδιάθετη μεγάλη ποσότητα σπαραγγιών στο νομό Πέλλας, που κυριολεκτικά σαπίζουν στα ψυγεία γεμίζοντας τους παραγωγούς με απελπισία. Ειδικότερα, σήμερα παραμένει αδιάθετο το 30% του προϊόντος στη χώρα μας, ενώ στη Γερμανία από τις ποσότητες που εξήχθησαν δεν απορροφήθηκε το 15%.

Ενώ οι σπαραγγοπαραγωγοί του νομού Πέλλας υπερχρεώθηκαν στις τράπεζες για την προετοιμασία της φετινής παραγωγής (αγορά αγροτικών εφοδίων, αγροτικές εργασίες, αγορά εξοπλισμού κ.α.), η φετινή κακή χρονιά τους έχει οδηγήσει στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων από την Πολιτεία για την απορρόφηση των αδιάθετων ποσοτήτων σπαραγγιού, όπως η διάθεση των σπαραγγιών σε άπορους, σε νοσοκομεία, στο στρατό και αλλού, ως επισιτιστική βοήθεια.

Για τον λόγο αυτό ερωτάσθε κ.κ.  Υπουργοί:

Προτίθεσθε να υπογράψετε την απαραίτητη ΚΥΑ ούτως ώστε οι αδιάθετες ποσότητες σπαραγγιών στον νομό Πέλλας να διατεθούν σε άπορους, στα νοσοκομεία, στο στρατό και αλλού ως επισιτιστική βοήθεια και έτσι να απορροφηθεί η αδιάθετη παραγωγή σπαραγγιών;

28-4-2009