Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ερωτήσεις - Επερωτήσεις - Αναφορές

29 Απρίλιος 2009

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Σε αδράνεια αιτήσεις και εγκεκριμένες άδειες παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων ύψους 1 δις ευρώ λόγω έλλειψης κονδυλίων και γραφειοκρατίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, οι επενδύσεις που βρίσκονται είτε στα συρτάρια της  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ως αιτήσεις για την αδειοδότησή τους για την παραγωγή φωτοβολταϊκών, είτε σε αδράνεια έχοντας εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής λόγω έλλειψης κονδυλίων, αγγίζουν συνολικά το 1 δις ευρώ.

Είναι γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Κυβέρνηση για να ξεπεραστούν η δαιδαλώδης γραφειοκρατία και οι εξαντλητικές καθυστερήσεις που συνδέονται με όλη την διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά.

Για παράδειγμα, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών οικιακής χρήσης απαιτούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως μελέτες, τοπογραφικά, κατόψεις, βεβαιώσεις για καταβολή ασφαλίστρων και αμοιβών μηχανικού κλπ. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις στοιβάζονται στη ΡΑΕ από ενδιαφερόμενους επενδυτές με άγνωστο χρόνο εξέτασης και διεκπεραίωσής τους.

Και ενώ η Κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει η κοινότητα στα κράτη-μέλη να επιδοτούν την «ενεργειακή στέγαση» με κοινοτικούς πόρους, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Από την άλλη, ήδη εγκεκριμένες άδειες παραγωγής φωτοβολταϊκών κινδυνεύουν να εκπνεύσουν και να χαθούν -δεδομένου ότι η ΡΑΕ έχει θέσει ως χρονικό όριο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων τα δύο έτη από τη λήψη της άδειας παραγωγής-εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των επιδοτήσεων που απορρέουν από τον Αναπτυξιακό Νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι τράπεζες επικαλούμενες την μη καταβολή των επιδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης αρνούνται να προχωρήσουν στην εκταμίευση δανείων που είχαν ήδη εγκρίνει κατά την αρχική φάση.

Το αποτέλεσμα είναι οι επενδυτές να έχουν εγκλωβιστεί λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων από τα συναρμόδια υπουργεία και τις τράπεζες σε μια κατάσταση αναμονής που τους αναγκάζει να μεταβάλλουν το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τον σχεδιασμό τους για την επένδυση, η οποία μάλιστα κινδυνεύει τέλος-τέλος να ακυρωθεί λόγω παρέλευσης της διετίας από την αδειοδότησή της,  χάνοντας έτσι όλα τα χρήματα που κατέβαλαν προπαρασκευαστικά για μελέτες και ένα σωρό άλλες απαιτούμενες διαδικασίες.

Επειδή η Κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας,

Επειδή η Κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί πάραυτα όλες τις δυνατότητες για κοινοτική χρηματοδότηση των «ενεργειακών στεγάσεων» στην χώρα μας,

Επειδή θα πρέπει να εξαλειφθεί με κάθε τρόπο η μεγάλη γραφειοκρατία αναφορικά με την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και φωτοβολταϊκών για οικιακή εγκατάσταση,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιόν λόγο παρατηρούνται αυτές οι απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων στους επενδυτές από τα συναρμόδια Υπουργεία για τα φωτοβολταϊκά;
2. Πότε προτίθεσθε να καταβάλλετε τις εν λόγω επιδοτήσεις στους δικαιούχους;
3. Με ποια μέτρα σκοπεύετε να μειώσετε την μεγάλη γραφειοκρατία που εξοβελίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα μας για φωτοβολταϊκά, όταν στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία αυτές είναι πολύτιμες για να κινηθεί η οικονομία;
4. Προτίθεσθε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες επιδοτήσεων «ενεργειακών στεγάσεων» που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη χώρα μας και να αυξηθεί η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας σε επίπεδα που φέρνουν τον κοινοτικό στόχο πιο κοντά;

29-4-2009