Θεοδώρα Τζάκρη
    

Ειδήσεις - Ενημέρωση

20 Σεπτέμβριος 2017

Θεοδώρα Τζάκρη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Διακίνηση και εμπορεία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Διακίνηση και εμπορεία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» ανέφερε τα εξής:

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Περιλαμβάνει δυο πολύ σημαντικά θέματα, επεμβάσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και λειτουργίας της αγοράς:

Το πρώτο είναι η έγκαιρη πληρωμή των νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες.

Οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (ΑΘΕΠ) είναι το εμπόδιο για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και επιφέρουν σοβαρή διαταραχή της σωστής λειτουργίας της, ενώ παράλληλα έχουν αρνητικές συνέπειες για διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Από τις πιο ευάλωτες ομάδες επαγγελματιών είναι οι αγρότες που στέκονται στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι αγρότες έχουν αναγνωριστεί ως ο πιο αδύναμος κρίκος αυτής της αλυσίδας, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να υπομένουν αθέμιτες πρακτικές με συνηθέστερη τις καθυστερήσεις πληρωμών ή και καθόλου πληρωμή.

Με τη διάταξη αυτή γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και κυρίως μεταξύ των αγροτών που βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και των επόμενων κρίκων, εξαλείφοντας τα φαινόμενα της αδικαιολόγητης και καταχρηστικής επιβολής όρων που ευνοούν το φαινόμενο πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Η έγκαιρη πληρωμή των νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες θα βοηθήσει τους αγρότες μας να απολαμβάνουν έγκαιρα τις απολαβές για την εργασία τους και παράλληλα θα είναι το κίνητρο που θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, μια δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στο δεύτερο θέμα το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των ελλήνων καταναλωτών για ενημέρωση σχετικά με την προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών τροφίμων. Είναι ένας τρόπος προστασίας τους μέσω της διαφάνειας και της ασφαλέστερης ιχνηλασιμότητας. Παράλληλα προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γάλακτος και συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε συνδυασμό με την κρίση στις αγορές των προϊόντων έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία του θέματος πρόκειται να υποβάλει το προσεχές διάστημα σχετική νομοθεσία η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την διαφάνεια, την δικαιότερη λειτουργία της αγοράς υπέρ των αγροτών.

Το σημερινό νομοσχέδιο σίγουρα αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην προστασία όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.

Ωστόσο η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την ορθή εφαρμογή του, η οποία πρέπει να οπωσδήποτε να διασφαλιστεί στη συνέχεια».

Η κ. Τζάκρη πρότεινε επίσης αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας για το αδίκημα της μη πληρωμής αγροτικών προϊόντων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η βουλευτής «κ. Υπουργέ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3424/1955 αν κάποιος παραλάβει αγροτικά προϊόντα και αφήσει χρέος 80.000, 100.000, 200.000 € καταδικάζεται σε χρηματική ποινή μέχρι 1.500 € το μέγιστο. Όταν βεβαιωθεί η χρηματική ποινή θα καταβάλει 3.100 € στο Ελληνικό Δημόσιο. Φυσικά η στερητική της ελευθερίας ποινή (φυλάκιση) θα είναι με αναστολή και μέχρι να τελεσιδικήσει θα έχουν περάσει 6-8 χρόνια, έτσι ώστε ο αγρότης να έχει απογοητευτεί και να μην δείχνει πια ενδιαφέρον για την υπόθεση και όλη αυτή η κατάσταση ευνοεί φυσικά τους εμπόρους. Προτείνω η χρηματική ποινή να αυξηθεί, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τέτοιου είδους πρακτικές που μαστίζουν την ελληνική ύπαιθρο».