Θεοδώρα Τζάκρη
    

Άρθρα

20 Απρίλιος 2012

Τα 2 χρόνια της κρίσης … των έργων στο Νομό Πέλλας - Άρθρο της Θεοδώρας Τζάκρη

Από τον Οκτώβριο του 2009 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα και παρά την οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ στο Νομό Πέλλας, είτε μέσω των τομεακών προγραμμάτων διαφόρων Υπουργείων, είτε μέσω του ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έργα υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 107.000.000 € περίπου, ενώ άλλα 105.000.000 € έχουν δεσμευτεί για την κατασκευή της παράκαμψης των Γιαννιτσών, ποσά που καθιστούν το Νομό Πέλλας ένας από τους πρώτους νομούς της χώρας σε επίπεδο εντάξεων έργων και απορρόφησης κονδυλίων.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε τόσο η ετοιμότητα των δημοσίων φορέων και των ΟΤΑ σε επίπεδο μελετών, όσο και ο συντονισμός από πλευράς κρατικής περιφέρειας, υπουργείων και πολιτικής ηγεσίας, καθώς πάρα πολλά από τα έργα αυτά εντάχθηκαν σε δράσεις με προϋπολογισμό που υπολειπόταν κατά πολύ από το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων, μετά από συγκριτική τους αξιολόγηση με έργα και προτάσεις άλλων νομών.

Από τα εν λόγω έργα σήμερα κάποια έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται είτε στο στάδιο της κατασκευής, είτε στο στάδιο της δημοπράτησης και τα κονδύλια για την κατασκευή τους είναι διασφαλισμένα.

Ενδεικτικά μερικά από αυτά είναι τα εξής:

Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής)

Προκηρύχθηκε στις 21-9-2011, μετά από μια στασιμότητα ετών, η εκπόνηση της μελέτης για την κατασκευή του φράγματος. Η μελέτη μόνο έχει προϋπολογισμό 3.800.000 € και χρηματοδοτείται από το Μέτρο 125Α.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Στις 13-12-2011 έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Κατατέθηκαν 14 προτάσεις και βρισκόμαστε στην διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης.

Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυο αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας

Εντάχθηκε στο Άξονα 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ (τμήμα του ΕΣΠΑ που εκτελείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος) στις 31-8-2011 και περιλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Νέας Πέλλας, δυναμικότητας 5.500 κατοίκων, του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών και των συνδετήριων αγωγών, συνολικού μήκους 38 χλμ. Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι  8.015.408 € με ορίζοντα υλοποίησης 36 μήνες.

Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυο αποχέτευσης Καρυώτισσας - Γαλατάδων

Εντάχθηκε στο Άξονα 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ στις 31-8-2011 και περιλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Καρυώτισσας και Γαλατάδων, δυναμικότητας 5.450 κατοίκων, του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών και των συνδετήριων αγωγών, συνολικού μήκους 35,3 χλμ. Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι  11.695.640 € με ορίζοντα υλοποίησης 24 μήνες.

Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυο αποχέτευσης Αριδαίας

Εντάχθηκε στις 26-10-2011 στον Άξονα 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ  και περιλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της Αριδαίας, δυναμικότητας 7.250 κατοίκων, του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού και του συνδετήριου αγωγού, συνολικού μήκους 32,3 χλμ. Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι  12.668.308 € με ορίζοντα υλοποίησης 30.5 μήνες.

Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυο αποχέτευσης Άρνισσας

Εντάχθηκε στις 30-3-2012 στον Άξονα 2.1 του ΕΠΠΕΡΑΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της Άρνισσας, δυναμικότητας 5.100 κατοίκων, του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού και του συνδετήριου αγωγού, συνολικού μήκους 11 χλμ. Ο  προϋπολογισμός του έργου είναι  5.638.900 € με ορίζοντα υλοποίησης 31 μήνες.

Επέκταση  ΧΥΤΑ Αλμωπίας (Β’ φάση)

Αν και το έργο εντάχθηκε αρχικά στο ΕΣΠΑ στις 3-8-2009, εντάχθηκε χωρίς μελετητική ωριμότητα, καθώς η περιοχή που θα πραγματοποιούνταν ήταν χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα και δεν είχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες την διετία που πέρασε για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, την μελετητική ωρίμανση και την μη-απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα το έργο σήμερα να βρίσκεται ένα στάδιο πριν την δημοπράτησή του. Πρόκειται να κατασκευαστεί στο υπ. αριθ. 45Α τεμάχιο του αγροκτήματος Χρυσής και περιλαμβάνει την σταδιακή ανάπτυξη 3 νέων κυττάρων με ετήσια δυναμικότητα 11.000 τόνους μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,7 εκατ. €. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η 1η φάση των εργασιών της αρχαιολογίας και ο διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού υπό τον όρο της δημοπράτησης του έργου.

Αποκαταστάσεις χωματερών – διαχείριση στερεών αποβλήτων

Για αποκαταστάσεις χωματερών στο Νομό Πέλλας εντάχθηκαν διάφορα υποέργα με συνολικό προϋπολογισμό 8.684.167 €. Πολλές από τις αποκαταστάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και ορισμένες στο στάδιο της δημοπράτησης. Για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ του νομού εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.109.000 €.

Επέκταση του Νοσοκομείου της Έδεσσας

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 5-1-2010 με προϋπολογισμό 5.082.022 € μετά από διαχρονική συνδυασμένη προσπάθεια όλων των φορέων του νομού μας και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.Αποπεράτωση τμήματος Παραλίμνης της νέας χάραξης της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Το έργο είχε εγκαταλειφτεί λόγω οικονομικής αδυναμίας της κατασκευάστριας εταιρίας να το ολοκληρώσει. Επανεντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 2-11-2010 με προϋπολογισμό 7.200.000 € για τις υπολειπόμενες εργασίες και βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης.Αντιπλημμυρικά έργα

• Διευθέτηση του χειμάρρου Τσιναρλί στα Γιαννιτσά. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 29-12-2010 με προϋπολογισμό 3.190.000 ευρώ και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.• Διευθέτηση τμήματος ρέματος Πολυκάρπης: Εντάχθηκε στις 29-12-2010 με προϋπολογισμό 835.000 € και υλοποιείται κανονικά.
• Διευθέτηση τμήματος ρέματος  Αψάλου: Εντάχθηκε στις 29-12-2010 με προϋπολογισμό 605.000 € και υλοποιείται κανονικά.

Αστικές αναπλάσεις – αναπλάσεις κτηρίων

• Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχίονων της Έδεσσας: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 25-6-2010 με προϋπολογισμό 9.150.000 € και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.
• Ανάπλαση της περιοχής παλαιών σφαγείων των Γιαννιτσών: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 16-10-2010 με προϋπολογισμό 2.795.000 ευρώ και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.
• Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" και περιβάλλοντος χώρου. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 18-4-2011 με προϋπολογισμό 1.762.519 € και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

• Συντήρηση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της (Β' Φάση): Εντάχθηκε στις 21-4-2010 με προϋπολογισμό 4.999.329 € και υλοποιείται κανονικά.
• Κατασκευή και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του νέου μουσείου Πέλλας: Εντάχθηκε στις 30-8-2010 με προϋπολογισμό 1.549.800 € και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.• Ανάδειξη - διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Έδεσσας (Β’ Φάση): Εντάχθηκε στις 30-9-2010 με προϋπολογισμό 500.000 € και εκτελείται κανονικά από την ΙΖ’ ΕΠΚΑ.
• Εξοπλισμός και ολοκλήρωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας: Εντάχθηκε στις 7-10-2010 με προϋπολογισμό 989.930 € και υλοποιείται κανονικά.
• Κατασκευή καναλιών συλλογής και μεταφοράς ομβρίων για την προστασία του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας: Εντάχθηκε στις 18-10-2010 με προϋπολογισμό 1,842.973 €. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και αναμένεται η έναρξη των εργασιών.

Σχολικές μονάδες

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας: Εντάχθηκε στις 24-8-2010 με προϋπολογισμό 2.950.000 € και εκτελείται κανονικά.
• 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών: Εντάχθηκε στις 24-8-2010 με προϋπολογισμό 3.150.000 € και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.• 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας: Εντάχθηκε στις 25-10-2010 με προϋπολογισμό 850.000 € και βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.Έργα ΟΠΑΑΧ

Δέκα συνολικά έργα ΟΠΑΑΧ και στους τέσσερις Δήμους του νομού μας, συνολικού προϋπολογισμού 3.107.902 €, οκτώ από τα οποία αφορούν κυρίως σε αρδευτικά δίκτυα και δύο σε αστικές αναπλάσεις, εντάχθηκαν στα Μέτρα 321 και 322 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Εκτός από το ΕΣΠΑ, έργα στο νομό Πέλλας χρηματοδοτήθηκαν επίσης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως ο δρόμος Άγρας - Βρυττά, που βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης, για τον οποίο διατέθηκαν από το ΠΔΕ την τελευταία διετία πάνω από 3.000.000 €.

Δρόμος Άγρας-ΒρυττάΑπό τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης χρηματοδοτήθηκαν στο Νομό Πέλλας 8 μικρά έργα υποδομής. Πρόκειται για ένα φράγμα στην Κερασιά, ένα αρδευτικό έργο στην Πλατάνη και την αντιστήριξη της ανατολικής εισόδου της Άρνισσας στο Δήμο Έδεσσας, την ηλεκτροδότηση του οικισμού του Ασβεσταριού, την ανακατασκευή του τουριστικού περιπτέρου στην Πέλλα και την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στους Γαλατάδες στο Δήμο Πέλλας, την ασφαλτόστρωση δρόμου στα Καλύβια και έργο πεζοδρόμησης στα Σεβαστειανά στο Δήμο Σκύδρας.

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν βέβαια και αρκετά έργα μικρότερης εμβέλειας και προϋπολογισμού τα οποία δεν μπορούν να αναφερθούν λεπτομερώς στις λίγες γραμμές ενός άρθρου, αποδεικνύουν όμως το ακούραστο ενδιαφέρον της κυβέρνησης την τελευταία 2ετία και των φορέων του νομού μας για την πρόοδο του τόπου μας.-


Tags